Podpora a práva

Základní informace o příspěvku na péči a jiných sociálních dávkách

Aby byly terénní sociální služby přístupné, pomáhá lidem, kteří je potřebují, zákon a to hned několikrát. Jednak „reguluje cenu samotné služby – ta stojí nejvýše 130 Kč/hod. HEWER poskytuje na tuto základní cenu ještě slevy (více zde). A pak vytváří celý systém solidárních sociálních dávek. Pro zajištění péče je určen hlavně „příspěvek na péči“.

Sociální pracovnice a sociální pracovníci HEWERu v rámci služby osobní asistence mohou na přání klienta poskytnout jednak základní poradenství týkající se příspěvku na péči a pak také podporu a pomoc při jeho vyřizování. Stejně tak v rámci poskytování služby HEWER pomáhá s vyřízením dalších příspěvků jako je příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku.

Užitečné odkazy: Přehled všech dávek najdete na stránkách úřadu práce nebo v letáku.

www.uradprace.cz/nepojistne-socialni-davky-letaky

Plná moc, podpora a nápomoc, zastupování členem domácnosti, opatrovnictví.

Aby HEWER mohl poskytnout službu osobní asistence, musí uzavřít s uživatelem této služby smlouvu a v průběhu služby s ním jednat o tom jak bude služba poskytována. Část klientů, kterým HEWER terénní sociální službu osobní asistence poskytuje ztratila ještě před zahájením služby nebo v jejím průběhu schopnost samostatně jednat. Na takovou situaci se může blízké okolí takových lidí i oni sami připravit, tak že využijí některý z nástrojů, který nabízí náš právní systém a který je vhodný pro zastupování klienta v jednání o poskytnutí terénní sociální služby.

Užitečný odkaz: www.pecujdoma.cz/res/archive/002/000283.pdf?seek=1584971157

Dříve vyslovené přání

Zejména lidé s vážným onemocněním se mohou ocitnout ve stavu, kdy nebudou moci dát souhlas, nebo vyjádřit nesouhlas, s poskytnutím zdravotních služeb. Právní institut dříve vysloveného přání takovou situaci může vyřešit a je používán zejména v případech kdy si člověk, který tento institut využije, nepřeje uměle prodlužovat svůj život. Při poskytování terénní sociální služby osobní asistence je důležité, aby asistenti HEWERu byli informování o tom, že jejich klient tento institut použil a pak o tom, kde je uložen listina toto dříve vyslovené přání obsahující.

Užitečný odkaz: elearning.cestadomu.cz/elearning/pro-psychosocialni-pracovniky/drive-vyslovene-prani/

Začněte využívat osobní asistenci

Chcete se stát naším klientem? Pošlete nám pár informací!

  Odesláním formuláře souhlasím, aby HEWER, z.s. údaje uložil a kontaktoval mě.

  Nebo zavolejte naši operátorce, která Vám poradí jak pomoc získat.

  274 781 341
  Po-Pá 8-12

  Doporučují nás

  Logo nadačního fondu Pečovatel